Om Daylight Nordic AB

Daylight Nordic AB utsågs till distributör i Norden 2010. Vi har utvecklat varumärket så att det är allmänt erkänt som den bästa kvalitetsprodukten i sitt slag i Sverige med tusentals innovativa och energieffektiva Solatube dagsljussystem installerade i hem, kontor, sjukhus, skolor, lager, fabriker, flygplatser och offentliga byggnader! Våra kunder omfattar stora företag som Skanska, Peab, Serneke m.m. bostadsrättsföreningar, statliga institutioner, lokala myndigheter och utbildningsmyndigheter samt många, många bostadsägare. Vårt mål är att fortsätta leverera bästa möjliga lösning till dem som vill skapa levnads- och arbetsmiljöer där människor kan njuta av fördelarna med naturligt ljus. Vår affärsfilosofi är att behandla våra kunder, leverantörer och anställda på ett sätt som skapar ömsesidigt förtroende och respekt.